KRBOVÉ PECE ROTO 450 - informačný list výrobku

ROTO 450 - ZÁKLADNÝ TYP

Technické údaje:

Priemerný tepelný výkon: 8,5 kW

Požadovaný ťah: 12 Pa

Priemerná účinnosť: 80,1%

Priemerná teplota spalín: 247°C

Spotreba paliva: 2,6 kg/hod

Priem.konc. CO pri 13% O2: 0,0939%

Hmotnostný tok suchých spalín: 7,8 g/s

Hmotnosť: 135 / 140 kg

ROTO - Základný model Základný model
TYP RADA PORTÁL
B / A
/mm/
Vonkajšie  rozmery /mm/ Dymovod
DN
/mm/
Váha
/kg/
Nom.
výk.

/kW/
PRÍSLUŠENSTVO
Šírka CC Výška F Hĺbka C
VOP DS SM,
DSM
KR
ROTO
450
Es
450 520/325 465 1190 520 150 135 8,5
570/375 1240 140 8,5
separ

ROTO 450 - V (VERTIKAL)

Technické údaje:

Priemerný tepelný výkon: 10,1 kW

Požadovaný ťah: 12 Pa

Priemerná účinnosť: 82,4%

Priemerná teplota spalín: 208°C

Spotreba paliva: 3,0 kg/hod

Priem.konc. CO pri 13% O2: 0,0881%

Hmotnostný tok suchých spalín: 9,6 g/s

Hmotnosť: 160 / 165 kg

ROTO - Vertikal ROTO 450 Vertikal
TYP RADA PORTÁL
B / A
/mm/
Vonkajšie  rozmery /mm/ Dymovod
DN
/mm/
Váha
/kg/
Nom.
výk.

/kW/
PRÍSLUŠENSTVO
Šírka CC Výška F Hĺbka C
VOP DS SM,
DSM
KR
ROTO
450 V
Es
450 520/325 465 1590 520 150 160 10,1
570/375 1640 165 10,1
separ

ROTO 450 - TV (VODNÍK)

Technické údaje:

Priemerný tepelný výkon: 12,6 kW

Priem.tep.výkon na strane vody: 8,0 kW

Priem.tep. výkon do priestoru: 4,6 kW

Požadovaný ťah: 12 Pa

Priemerná účinnosť: 85,7%

Priemerná teplota spalín: 157°C

Spotreba paliva: 3,7 kg/hod

Priem.konc. CO pri 13% O2: 0,0620%

Hmotnostný tok suchých spalín: 12,9 g/s

Hmotnosť: 200 / 210 kg

ROTO - Vodník ROTO 450 Vodník

S teplovodným výmenníkom
TYP RADA PORTÁL
B / A
/mm/
Vonkajšie  rozmery /mm/ Dymovod
DN
/mm/
Váha
/kg/
Nom.
výk.

/kW/
Výkon
na strane
vody

/kW/
PRÍSLUŠENSTVO
Šírka CC Výška F Hĺbka C
VOP DS SM,
DSM
KR
ROTO
450 TV
Es
450 520/325 465 1500 520 150 200 12,6 8,0
570/375 1550 210 12,6 8,0