OCEĽOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY S VÝSUVNÝMI DVIERKAMI - Typorad EKO VD - informačný list výrobku

EKO L, VD

EKO L, VD EKO L, VD
RAD PORTÁL
A/B
VÝKON
nom
Účin-
nosť
DN VÁHA
MAX
Spotreba
paliva
C F
FF
PRÍSLUŠENSTVO
DP AZ LAV SR SM KR OVLÁDANIE
DVIEROK
[mm] [kw] [ % ] [mm] [kg] [kg/h] [mm] [mm]             MO1 MO2
EKO L, VD
60 670/400,450 Es 7,5 77,8 160 190 2,3 425 950,1000
1330,1380
67 740/400,450 Es 7,5 78,3 160 210 2,3 425 950,1000
1330,1380
separ

EKO R90-S/450, VD

EKO R90-S/450, VD EKO R90-S/450, VD
RAD PORTÁL
A/B
VÝKON
nom
Účin-
nosť
DN VÁHA
MAX
Spotreba
paliva
C F
FF
PRÍSLUŠENSTVO
DP AZ LAV SR SM KR OVLÁDANIE
DVIEROK
[mm] [kw] [ % ] [mm] [kg] [kg/h] [mm] [mm]             MO1 MO2
EKO R90-S/450, VD
60 650/400,450 Es 7,5 81,6 160 215 2,3 425 950,1000
1330,1380
67 720/400,450 Es 8 80,9 160 225 2,4 425 950,1000
1330,1380
separ

EKO "O", VD

EKO "O", VD EKO "O", VD
RAD PORTÁL
A/B
VÝKON
nom
Účin-
nosť
DN VÁHA
MAX
Spotreba
paliva
C F
FF
PRÍSLUŠENSTVO
DP AZ LAV SR SM KR OVLÁDANIE
DVIEROK
[mm] [kw] [ % ] [mm] [kg] [kg/h] [mm] [mm]             MO1 MO2
EKO "O", VD
60 670/400,450 Es 9,5 75,4 160 205 3,2 460 950,1000
1330,1380
67 740/400,450 Es 9 77,7 160 220 2,7 460 950,1000
1330,1380
separ

EKO 2R90-S/450, VD

EKO 2R90-S/450, VD EKO 2R90-S/450, VD
RAD PORTÁL
A/B
VÝKON
nom
Účin-
nosť
DN VÁHA
MAX
Spotreba
paliva
C F
FF
PRÍSLUŠENSTVO
DP AZ LAV SR SM KR OVLÁDANIE
DVIEROK
[mm] [kw] [ % ] [mm] [kg] [kg/h] [mm] [mm]             MO1 MO2
EKO 2R90-S/450, VD
60 625/400,450 Es 8 79,7 160 200 2,4 450 950,1000
1330,1380
67 695/400,450 Es 8 77,5 160 215 2,5 450 950,1000
1330,1380
separ
Krbové vložky s rovným sklom - čelné, rohové, obojstranné, presklené z 3 strán
Chopok Chopok Chopok Chopok Chopok Chopok Chopok
Krbové vložky s prizmatickým sklom
- čelné
Ďumbier Ďumbier
Krbové vložky s oblým sklom
- čelné
Mýto Mýto
Krbové vložky Bystrá
- rovné dvierka
Bystrá Bystrá
KAZETA
/nízkoenergetický spotrebič/
Obojstranné združené Obojstranné združené Obojstranné združené Obojstranné združené Obojstranné združené Obojstranné združené Obojstranné združené
Chopok - Výsuvné dvierka
Chopok VD Chopok R90S VD Chopok R90S VD Chopok 2R90S VD
Bystrá - Výsuvné dvierka
Bystrá L VD Bystrá Bystrá
CHOPOK - Teplovodný výmenník
Chopok TV
ĎUMBIER - Teplovodný výmenník
MÝTO - Teplovodný výmenník
CHOPOK - Teplovodný výmenník
Chopok TV Bystrá
ĎUMBIER - Teplovodný výmenník
Ďumbier TV Ďumbier R TV
MÝTO - Teplovodný výmenník
Mýto R500 TV Mýto R900 TV
KAZETA - Výsuvné dvierka
/nízkoenergetický spotrebič/
Kazeta VD Kazeta R90S VD Kazeta O VD Kazeta 2R90S VD
EKO
EKO L, LD EKO R90-S/400, LD EKO O, LD EKO 2R90-S/400, LD
EKO - Výsuvné dvierka
EKO L, VD EKO R90-S/450, VD EKO O, VD EKO 2R90-S/450, VD