AKUMOL

AKUMOL - optimálna voľba pre akumulačné stavby krbov


Akumol je stavebný materiál na báze šamotu určený k akumulačným stavbám krbových vložiek, pecí, sporákov atď. Je to stavebný materiál, ktorý prináša novú kvalitu z hľadiska prestupu a šírenia tepla ( sálavé teplo).

Akumol

Vlastnosti

  • hygienická nezávadnosť
  • vysoká tepelná vodivosť
  • výborné akumulačné schopnosti
  • pevný a bezprašný povrch
  • výborná priľnavosť omietok
  • dlhodobá životnosť stavebnej konštrukcie

Použitie

Vynikajúce vlastnosti akumolu ho predurčujú na vytvorenie akumulačného plášťa krbu, pece a pod. Široká ponuka tvaroviek (rohy 90°, 135°, oblúky rôznych polomerov) umožňuje veľkú variabilitu riešení obstavby.


NOVINKA - pomocou tzv. "rímsových tvaroviek" je možné vytvoriť preklady, resp. je možné ich použiť na najviac namáhané časti stavieb.


1 – Spaliny

2 – AKUMOL

3 – Kachliarska omietka

4 – Dymovod+revízny čistiaci otvor

5 – Sálanie

6 – Externý prívod vzduchu na horenie

7 – Nehorľavá izolačná podlaha


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKUMOL DOSKY

Doska Rímsa 250x500x40 Roh 135° Rímsa 125x250x250x40
Roh 90° Rímsa 125x250x250x40 Vložka Rímsa 220x110x25
Doska 250x500x40
Doska 250x500x50
Doska 250x500x60
Roh 90° 125x250x250x40
Roh 135° 125x250x250x40 Roh 90° R 62,5 Rádius
Oblúk R 300/250 Oblúk R 325/250
Oblúk R 350/250 Oblúk R 900/250
Oblúk R 1000/250 Oblúk R 1100/250