KRBOVÉ PECE KPL - informačný list výrobku

KPL

KPL-Základný model KPL-Základný model
TYP RADA PORTÁL
B / A
/mm/
Vonkajšie  rozmery /mm/ Dymovod
DN
/mm/
Váha
/kg/
Nom.
výk.
KPL

/kW/
Výkon
KPL +
Vertikal

/kW/
Účin-
nosť

/ % /
Spot-
reba
paliva

/kg/hod./
PRÍSLUŠENSTVO
Šírka
CC
Výška
F
Hĺbka
C
VOP SR SM DPS
DPSO
KR
KPL 350
Es
480/325 470 1000 630 180 175 9,0 11,5
(V 50)
91,1 3    
KPL 400
Es
530/375 510 1055 695 180 185 10,0 13,2
(V 75)
90,5 3,5
KPL 450
Es
580/430 560 1110 770 200 230 11,0 15
(V 100)
89,8 4
separ

KPL TV (VODNÍK)

KPL - s teplovodným výmenníkom KPL - s teplovodným výmenníkom

KPL - s teplovodným výmenníkom
TYP RADA PORTÁL
B / A
/mm/
Vonkajšie  rozmery /mm/ Dymovod
DN
/mm/
Váha
/kg/
Nom.
výk.
KPL

/kW/
Výkon
na strane
vody

/kW/
Účin-
nosť

/ % /
Spot-
reba
paliva

/kg/hod./
PRÍSLUŠENSTVO
Šírka
CC
Výška
F
Hĺbka
C
VOP SR SM DPS
DPSO
KR
KPL 400 TV
Es
530/375 510 1560 695 180 260 11,0 6,3 86,1 3,0