KRBOVÉ PECE KPL - informačný list výrobku

KPL 400 - ZÁKLADNÝ TYP

KPL-Základný model KPL-Základný model
TYP RADA PORTÁL
B / A
/mm/
Vonkajšie  rozmery /mm/ Dymovod
DN
/mm/
Váha
/kg/
Nom.
výk.
KPL

/kW/
Výkon
KPL +
Vertikal

/kW/
Účin-
nosť

/ % /
Spot-
reba
paliva

/kg/hod./
PRÍSLUŠENSTVO
Šírka
CC
Výška
F
Hĺbka
C
VOP DS SM, DSM DPS
DPSO
KR
KPL 400
Es
520/375 450 1110 675 180 185 10,0 13,2
(V 75)
87,2 3,5
separ

KPL 400 TV (VODNÍK)

KPL - s teplovodným výmenníkom KPL - s teplovodným výmenníkom

KPL - s teplovodným výmenníkom
TYP RADA PORTÁL
B / A
/mm/
Vonkajšie  rozmery /mm/ Dymovod
DN
/mm/
Váha
/kg/
Nom.
výk.
KPL

/kW/
Výkon
na strane
vody

/kW/
Účin-
nosť

/ % /
Spot-
reba
paliva

/kg/hod./
PRÍSLUŠENSTVO
Šírka
CC
Výška
F
Hĺbka
C
VOP DS SM, DSM DPS
DPSO
KR
KPL 400 TV
Es
520/375 450 1430 675 180 260 11,0 6,3 86,1 3,0