OCEĽOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY S VÝSUVNÝMI DVIERKAMI - Typorad KAZETA VD - informačný list výrobku

KAZETA L VD

Príklady stavieb
Chopok KAZETA (VD) Chopok KAZETA (VD)
RAD PORTÁL
A/B
VÝKON
nom
Účin-
nosť
DN VÁHA
MAX
Spotreba
paliva
C F
FF
PRÍSLUŠENSTVO
VOP ZO SOČ SM SR DP PD KR
  [mm] [kw] [ % ]   [kg] [kg/h] [mm] [mm]                
KAZETA L VD
60 670/450,510 Es 6,0 79,1 180 235 2,0 480 1060,1120
1350,1470
 
67 740/450,510 Es 6,5 78,0 180 250 2,1 480 1060,1120
1350,1470
 
73 800/450,510 Es 6,5 77,0 180 270 2,1 480 1060,1120
1350,1470
 
78 850/450,510 Es 7 75,9 180 290 2,2 480 1060,1120
1350,1470
 
90 850/450,510 Es 9,5 77,8 200 256 2,9 480 1060,1120
1350,1470
 
separ

KAZETA R90-S/380 VD L/P
KAZETA R90-S/500 VD L/P

Príklady stavieb
Kazeta R90 (VD) Chopok KAZETA R 90 (VD)
RAD PORTÁL
A/B
VÝKON
nom
Účin-
nosť
DN VÁHA
MAX
Spotreba
paliva
C F
FF
PRÍSLUŠENSTVO
VOP ZO SOČ SR SM DP PD KR
  [mm] [kw] [ % ]   [kg] [kg/h] [mm] [mm]                
KAZETA R90-S/380 VD L/P
60 650/450,510 Es 6,0 77,6 180 240 2,0 480 1060,1120
1350,1470
 
KAZETA R90-S/500 VD L/P
60 650/450,510 Es 6,0 77,6 180 230 2,0 500 1060,1120
1350,1470
 
Príklady stavieb
Chopok R 90 (VD) Chopok KAZETA R 90 (VD)
RAD PORTÁL
A/B
VÝKON
nom
Účin-
nosť
DN VÁHA
MAX
Spotreba
paliva
C F
FF
PRÍSLUŠENSTVO
VOP ZO SOČ SR SM DP PD KR
  [mm] [kw] [ % ]   [kg] [kg/h] [mm] [mm]                
KAZETA R90-S/380 VD L/P
67 720/450,510 Es 6,5 77,7 180 250 2,1 480 1060,1120
1350,1470
 
73 780/450,510 Es 6,5 77,7 180 270 2,1 480 1060,1120
1350,1470
 
KAZETA R90-S/500 VD L/P
67 720/450,510 Es 6,5 77,7 180 250 2,1 500 1060,1120
1350,1470
 
73 780/450,510 Es 6,5 77,7 180 270 2,1 500 1060,1120
1350,1470
 
separ

KAZETA "O" VD

Príklady stavieb
Chopok-O (VD) Chopok-O KAZETA (VD) Rad 450-1000
RAD PORTÁL
A/B
VÝKON
nom
Účin-
nosť
DN VÁHA
MAX
Spotreba
paliva
C F
FF
PRÍSLUŠENSTVO
VOP ZO SOČ SM SR DP PD KR
  [mm] [kw] [ % ]   [kg] [kg/h] [mm] [mm]                
KAZETA "O" VD
60 670/450,510 Es 6,5 77,9 180 255 2,1 510 1060,1120
1350,1470
67 740/450,510 Es 7,0 77,4 180 270 2,2 510 1060,1120
1350,1470
73 800/450,510 Es 8,0 76,9 180 285 2,5 510 1060,1120
1350,1470
78 850/450,510 Es 9,0 76,4 180 305 2,9 510 1060,1120
1350,1470
separ

KAZETA 2R90-S/380 VD
KAZETA 2R90-S/500 VD

Príklady stavieb
Kazeta 2R90 VD Chopok KAZETA 2R90 VD
RAD PORTÁL
A/B
VÝKON
nom
Účin-
nosť
DN VÁHA
MAX
Spotreba
paliva
C F
FF
PRÍSLUŠENSTVO
VOP ZO SOČ SR SM DP PD KR
  [mm] [kw] [ % ]   [kg] [kg/h] [mm] [mm]                
KAZETA 2R90-S/380 VD
67 695/450,510 Es 8,0 79,5 180 200 2,5 510 1010,1120
1350,1470
 
73 755/450,510 Es 8,0 77,5 180 215 2,5 510 1010,1120
1350,1470
 
78 805/450,510 Es 9,0 77,2 200 230 2,8 510 1010,1120
1350,1470
 
KAZETA 2R90-S/500 VD
60 625/450,510 Es 7,0 81,4 180 185 2,2 510 1010,1120
1350,1470
 
67 695/450,510 Es 8,0 79,5 180 200 2,5 510 1010,1120
1350,1470
 
73 755/450,510 Es 8,0 77,5 180 215 2,5 510 1010,1120
1350,1470
 
78 805/450,510 Es 9,0 77,2 200 230 2,8 510 1010,1120
1350,1470
 
separ
Krbové vložky s rovným sklom - čelné, rohové, obojstranné, presklené z 3 strán
Chopok Chopok Chopok Chopok Chopok Chopok Chopok
Krbové vložky s prizmatickým sklom
- čelné
Ďumbier Ďumbier
Krbové vložky s oblým sklom
- čelné
Mýto Mýto
Krbové vložky Bystrá
- rovné dvierka
Bystrá Bystrá
KAZETA
/nízkoenergetický spotrebič/
Obojstranné združené Obojstranné združené Obojstranné združené Obojstranné združené Obojstranné združené Obojstranné združené Obojstranné združené
Chopok - Výsuvné dvierka
Chopok VD Chopok R90S VD Chopok R90S VD Chopok 2R90S VD
Bystrá - Výsuvné dvierka
Bystrá L VD Bystrá Bystrá
CHOPOK - Teplovodný výmenník
Chopok TV
ĎUMBIER - Teplovodný výmenník
MÝTO - Teplovodný výmenník
CHOPOK - Teplovodný výmenník
Chopok TV Bystrá
ĎUMBIER - Teplovodný výmenník
Ďumbier TV Ďumbier R TV
MÝTO - Teplovodný výmenník
Mýto R500 TV Mýto R900 TV
KAZETA - Výsuvné dvierka
/nízkoenergetický spotrebič/
Kazeta VD Kazeta R90S VD Kazeta O VD Kazeta 2R90S VD
EKO
EKO L, LD EKO R90-S/400, LD EKO O, LD EKO 2R90-S/400, LD
EKO - Výsuvné dvierka
EKO L, VD EKO R90-S/450, VD EKO O, VD EKO 2R90-S/450, VD