KRBOVÉ PECE KPL

Spoločnosť KOBOK spol. s r.o. vyrába hybridné krbové pece KPL . Sú určené na spaľovanie dreva a drevených brikiet roštovým spôsobom.
Vyrábajú sa v 2 vyhotoveniach:

 • základný model
 • s teplovodným výmenníkom - vodník (W)

Masívna konštrukcia krbových pecí KPL umožňuje ďaleko vyššie tepelné zaťaženie ako u klasických krbových vložiek. Vzhľadom k tomu sú vhodné na akumulačné obstavanie podobné ako u klasických pecí. Konštrukcia krbových pecí je vytvorená masívnym oceľovým zvarencom, vhodne doplneným liatinovými prvkami, povrchovo upravená tepelne odolným ekologickým lakom. Spaľovacia komora je vyložená žiarobetónovými tvarovkami, obsahuje žiarobetónový rošt a nádobu na popol.

Prednosti krbových pecí KPL:

 • prehĺbené ohnisko
 • krídlo dverí s tesnením
 • celopieskovaná konštrukcia pece pred povrchovou úpravou
 • masívna konštrukcia
 • predĺžená doba horenia
 • regulácia primárneho a sekundárneho vzduchu / trojstupňové horenie
 • možnosť prívodu vzduchu na horenie
  z externého prostredia

Krbová pec KPL - ZÁKLADNÉ PREVEDENIE

Krbová pec KPL - ZÁKLADNÉ PREVEDENIE