OCEĽOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY - Typorad EKO - informačný list výrobku

EKO L, LD

EKO L, LD EKO L, LD
RAD PORTÁL
A/B
VÝKON
nom
Účin-
nosť
DN VÁHA
MAX
Spotreba
paliva
C F PRÍSLUŠENSTVO
DP AZ LAV SR SM KR OVLÁDANIE
DVIEROK
[mm] [kw] [ % ] [mm] [kg] [kg/h] [mm] [mm]             RP1 RP2 RP1A
EKO L, LD
60 600/400,450 Es 7,5 77,8 160 155 2,3 415 915,965  
67 670/400,450 Es 7,5 78,3 160 170 2,3 415 915,965  
separ

EKO R90-S/400, LD

EKO R90-S/400, LD EKO R90-S/400, LD
RAD PORTÁL
A/B
VÝKON
nom
Účin-
nosť
DN VÁHA
MAX
Spotreba
paliva
C F PRÍSLUŠENSTVO
DP AZ LAV SR SM KR OVLÁDANIE
DVIEROK
[mm] [kw] [ % ] [mm] [kg] [kg/h] [mm] [mm]             RP1 RP2 RP1A
EKO R90-S/400, LD
60 600/400,450 Es 7,5 81,6 160 160 2,3 415 915,965
67 670/400,450 Es 8 80,9 160 165 2,4 415 915,965
separ

EKO "O", LD

EKO "O", LD EKO "O", LD
RAD PORTÁL
A/B
VÝKON
nom
Účin-
nosť
DN VÁHA
MAX
Spotreba
paliva
C F PRÍSLUŠENSTVO
DP AZ LAV SR SM KR OVLÁDANIE
DVIEROK
[mm] [kw] [ % ] [mm] [kg] [kg/h] [mm] [mm]             RP1 RP2 RP1A
EKO "O", LD
60 600/400,450 Es 9,5 75,4 160 160 3,2 450 915,965  
67 670/400,450 Es 9 77,7 160 180 2,7 450 915,965  
separ

EKO 2R90-S/400, LD

EKO 2R90-S/400, LD EKO 2R90-S/400, LD
RAD PORTÁL
A/B
VÝKON
nom
Účin-
nosť
DN VÁHA
MAX
Spotreba
paliva
C F PRÍSLUŠENSTVO
DP AZ LAV SR SM KR OVLÁDANIE
DVIEROK
[mm] [kw] [ % ] [mm] [kg] [kg/h] [mm] [mm]             RP1 RP2 RP1A
EKO 2R90-S/400, LD
60 600/400,450 Es 8 79,7 160 150 2,4 415 915,965    
67 670/400,450 Es 8 77,5 160 160 2,5 415 915,965    
separ
Krbové vložky s rovným sklom - čelné, rohové, obojstranné, presklené z 3 strán
Chopok Chopok Chopok Chopok Chopok Chopok Chopok
Krbové vložky s prizmatickým sklom
- čelné
Ďumbier Ďumbier
Krbové vložky s oblým sklom
- čelné
Mýto Mýto
Krbové vložky Bystrá
- rovné dvierka
Bystrá Bystrá
KAZETA
/nízkoenergetický spotrebič/
Obojstranné združené Obojstranné združené Obojstranné združené Obojstranné združené Obojstranné združené Obojstranné združené Obojstranné združené
Chopok - Výsuvné dvierka
Chopok VD Chopok R90S VD Chopok R90S VD Chopok 2R90S VD
Bystrá - Výsuvné dvierka
Bystrá L VD Bystrá Bystrá
CHOPOK - Teplovodný výmenník
Chopok TV
ĎUMBIER - Teplovodný výmenník
MÝTO - Teplovodný výmenník
CHOPOK - Teplovodný výmenník
Chopok TV Bystrá
ĎUMBIER - Teplovodný výmenník
Ďumbier TV Ďumbier R TV
MÝTO - Teplovodný výmenník
Mýto R500 TV Mýto R900 TV
KAZETA - Výsuvné dvierka
/nízkoenergetický spotrebič/
Kazeta VD Kazeta R90S VD Kazeta O VD Kazeta 2R90S VD
EKO
EKO L, LD EKO R90-S/400, LD EKO O, LD EKO 2R90-S/400, LD
EKO - Výsuvné dvierka
EKO L, VD EKO R90-S/450, VD EKO O, VD EKO 2R90-S/450, VD