OCEĽOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY S VODNÝM VÝMENNÍKOM - Typorad CHOPOK TV - informačný list výrobku

CHOPOK L LD - TV

Príklady stavieb
Chopok (TV) Chopok (TV) Chopok (TV) schema-chopok-tv
RAD PORTAL
A/B
VÝKON
nom.
Výkon
na strane
TV
účin
nosť
DN VÁHA
MAX
Spotreba
paliva
C F PRÍSLUŠENSTVO
VOP ZO SO SR SM PD KR OVLÁDANIE
DVIEROK
[mm] [kw] [kw] [%] [mm] [kg] [kg/h] [mm] [mm]               RP1 RP2
CHOPOK L LD - TV
60 600/450,510 Es 10 4,4 88,2 180 280 2,8 505 1425, 1485
67 670/450,510 Es 11,5 5,4 86,9 180 300 3,2 505 1425, 1485
73 730/450,510 Es 13 6,3 85,5 180 330 3,7 505 1425, 1485
78 780/450,510 Es 14,5 7,3 84,2 180 360 4,1 535 1425, 1485
84 840/450,510 Es 15 7,7 84,3 180 390 4,5 535 1425, 1485
90 900/450,510 Es 16 8,1 84,4 200 410 4,8 535 1425, 1485
separ

CHOPOK L VD – TV

Príklady stavieb
Chopok (TV) Chopok (TV) Chopok (TV) schema-chopok-tv
RAD PORTAL
A/B
VÝKON
nom.
Výkon
na strane
TV
účin
nosť
DN VÁHA
MAX
Spotreba
paliva
C F PRÍSLUŠENSTVO
VOP ZO SO SR SM PD KR OVLÁDANIE
DVIEROK
[mm] [kw] [kw] [%] [mm] [kg] [kg/h] [mm] [mm]               MO1 MP2
CHOPOK L VD - TV
60 670/450,510 Es 10 4,4 88,2 180 280 2,8 505 1425, 1485
67 740/450,510 Es 11,5 5,4 86,9 180 300 3,2 505 1425, 1485
73 800/450,510 Es 13 6,3 85,5 180 330 3,7 505 1425, 1485
78 850/450,510 Es 14,5 7,3 84,2 180 360 4,1 535 1425, 1485
84 910/450,510 Es 15 7,7 84,3 180 390 4,5 535 1425, 1485
90 970/450,510 Es 16 8,1 84,4 200 410 4,8 535 1425, 1485
100 1070/450,510 Es 17 8,5 84,5 200 470 5,2 610 1510, 1570
110 1170/450,510 Es 18 8,8 84,6 200 495 5,6 610 1510, 1570
120 1270/450,510 Es 19 9,2 84,7 200 520 5,9 630 1510, 1570
130 1370/450,510 Es 20 9,6 84,8 200 550 6,3 630 1510, 1570
Krbové vložky s rovným sklom - čelné, rohové, obojstranné, presklené z 3 strán
Chopok Chopok Chopok Chopok Chopok Chopok Chopok
Krbové vložky s prizmatickým sklom
- čelné
Ďumbier Ďumbier
Krbové vložky s oblým sklom
- čelné
Mýto Mýto
Krbové vložky Bystrá
- rovné dvierka
Bystrá Bystrá
KAZETA
/nízkoenergetický spotrebič/
Obojstranné združené Obojstranné združené Obojstranné združené Obojstranné združené Obojstranné združené Obojstranné združené Obojstranné združené
Chopok - Výsuvné dvierka
Chopok VD Chopok R90S VD Chopok R90S VD Chopok 2R90S VD
Bystrá - Výsuvné dvierka
Bystrá L VD Bystrá Bystrá
CHOPOK - Teplovodný výmenník
Chopok TV
ĎUMBIER - Teplovodný výmenník
MÝTO - Teplovodný výmenník
CHOPOK - Teplovodný výmenník
Chopok TV Bystrá
ĎUMBIER - Teplovodný výmenník
Ďumbier TV Ďumbier R TV
MÝTO - Teplovodný výmenník
Mýto R500 TV Mýto R900 TV
KAZETA - Výsuvné dvierka
/nízkoenergetický spotrebič/
Kazeta VD Kazeta R90S VD Kazeta O VD Kazeta 2R90S VD
EKO
EKO L, LD EKO R90-S/400, LD EKO O, LD EKO 2R90-S/400, LD
EKO - Výsuvné dvierka
EKO L, VD EKO R90-S/450, VD EKO O, VD EKO 2R90-S/450, VD