OCEĽOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY - Typorad BYSTRÁ - informačný list výrobku

BYSTRÁ L LD

Príklady stavieb
Bystrá LINE Bystrá LINE

RAD PORTÁL
A/B
VÝKON
nom
Účin-
nosť
DN VÁHA
MAX
Spotreba
paliva
C F PRÍSLUŠENSTVO
VOP ZO SO SR PD KR OVLÁDANIE
DVIEROK
[mm] [kw] [ % ] [mm] [kg] [kg/h] [mm] [mm]             RP1 RP2
BYSTRÁ L LD
44 440/570,670 Es 8 77,8 180 200 2,9 465 1230,1330 základ  
50 500/670,790 Es 9 77,9 180/200 230 3,0 465/505 1330,1450 základ  
55 550/670,790 Es 10 78,0 180/200 240 3,2 465/505 1360,1480 základ  
60 600/790,910 Es 11 78,1 200 280 3,5 505 1500/1620 základ  

Ďalšie voliteľné príslušenstvo pre všetky rady a portály: SM, DP

separ

BYSTRÁ "O" LD

Príklady stavieb
Bystrá O Bystrá O

RAD PORTÁL
A/B
VÝKON
nom
Účin-
nosť
DN VÁHA
MAX
Spotreba
paliva
C F PRÍSLUŠENSTVO
VOP ZO SO SR PD KR OVLÁDANIE
DVIEROK
[mm] [kw] [ % ] [mm] [kg] [kg/h] [mm] [mm]             RP1 RP2
BYSTRÁ "O" LD
44 440/570,670 Es 8 75,7 180 215 2,9 570 1250,1350 základ
50 500/670,790 Es 9,5 76,1 180/200 240 3,0 570 1350,1470 základ
55 550/670,790 Es 11 76,4 180/200 260 3,2 570 1350,1470 základ
60 600/790,910 Es 12,5 76,8 200 290 3,5 570 1470,1590 základ

Ďalšie voliteľné príslušenstvo pre všetky rady a portály: SM, DP

Krbové vložky s rovným sklom - čelné, rohové, obojstranné, presklené z 3 strán
Chopok Chopok Chopok Chopok Chopok Chopok Chopok
Krbové vložky s prizmatickým sklom
- čelné
Ďumbier Ďumbier
Krbové vložky s oblým sklom
- čelné
Mýto Mýto
Krbové vložky Bystrá
- rovné dvierka
Bystrá Bystrá
KAZETA
/nízkoenergetický spotrebič/
Obojstranné združené Obojstranné združené Obojstranné združené Obojstranné združené Obojstranné združené Obojstranné združené Obojstranné združené
Chopok - Výsuvné dvierka
Chopok VD Chopok R90S VD Chopok R90S VD Chopok 2R90S VD
Bystrá - Výsuvné dvierka
Bystrá L VD Bystrá Bystrá
CHOPOK - Teplovodný výmenník
Chopok TV
ĎUMBIER - Teplovodný výmenník
MÝTO - Teplovodný výmenník
CHOPOK - Teplovodný výmenník
Chopok TV Bystrá
ĎUMBIER - Teplovodný výmenník
Ďumbier TV Ďumbier R TV
MÝTO - Teplovodný výmenník
Mýto R500 TV Mýto R900 TV
KAZETA - Výsuvné dvierka
/nízkoenergetický spotrebič/
Kazeta VD Kazeta R90S VD Kazeta O VD Kazeta 2R90S VD
EKO
EKO L, LD EKO R90-S/400, LD EKO O, LD EKO 2R90-S/400, LD
EKO - Výsuvné dvierka
EKO L, VD EKO R90-S/450, VD EKO O, VD EKO 2R90-S/450, VD