OCEĽOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY - Typorad MÝTO - informačný list výrobku

MÝTO R550 LD

Príklady stavieb
Mýto R 550 Mýto R 550
RAD PORTÁL
A / B
VÝKON
nom
Účin-
nosť
DN VÁHA
MAX
Spotreba
paliva
C E F PRÍSLUŠENSTVO
VOP ZO DP SO DS DPS KR OVLÁDANIE
DVIEROK
[mm] [kw] [ % ] [mm] [kg] [kg/h] [mm] [mm] [mm]               RP1 RP2
MÝTO R550 LD
67 670/510 Es 10 77,9 180 175 3,2 505 110 1210    
78 780/570 Es 11 77,9 200 210 3,5 535 155 1320    
separ
Krbové vložky s rovným sklom - čelné, rohové, obojstranné, presklené z 3 strán
Chopok Chopok Chopok Chopok Chopok Chopok Chopok
Krbové vložky s prizmatickým sklom
- čelné
Ďumbier Ďumbier
Krbové vložky s oblým sklom
- čelné
Mýto Mýto
Krbové vložky Bystrá
- rovné dvierka
Bystrá Bystrá
KAZETA
/nízkoenergetický spotrebič/
Obojstranné združené Obojstranné združené Obojstranné združené Obojstranné združené Obojstranné združené Obojstranné združené
Chopok - Výsuvné dvierka
Chopok VD Chopok R90S VD Chopok R90S VD Chopok 2R90S VD
Bystrá - Výsuvné dvierka
Chopok VD Bystrá
CHOPOK - Teplovodný výmenník
Chopok TV Chopok R TV
ĎUMBIER - Teplovodný výmenník
Ďumbier TV Ďumbier R TV
MÝTO - Teplovodný výmenník
Mýto R500 TV Mýto R900 TV
CHOPOK - Teplovodný výmenník
Chopok TV Bystrá
ĎUMBIER - Teplovodný výmenník
Ďumbier TV Ďumbier R TV
MÝTO - Teplovodný výmenník
Mýto R500 TV Mýto R900 TV
KAZETA - Výsuvné dvierka
/nízkoenergetický spotrebič/
Chopok VD Chopok R90S VD Chopok R90S VD
EKO
EKO L, LD EKO R90-S/330, LD