OCEĽOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY - Typorad KAZETA - informačný list výrobku

KAZETA L LD

Príklady stavieb
KAZETA KAZETA
RAD PORTÁL
A/B
VÝKON
nom
Účin-
nosť
DN VÁHA
MAX
Spotreba
paliva
C F PRÍSLUŠENSTVO
VOP ZO SOČ SR PD KR OVLÁDANIE
DVIEROK
[mm] [kw] [ % ] [mm] [kg] [kg/h] [mm] [mm]             RP1 RP2
KAZETA L LD
60 600/450,510 Es 6,0 79,1 180 185 2,0 470 960,1020  
67 670/450,510 Es 6,5 78,0 180 200 2,1 470 960,1020  
73 730/450,510 Es 6,5 77,0 180 215 2,1 470 960,1020  
78 780/450,510 Es 7,0 75,9 200 230 2,2 470 960,1020  
90 900/450,510 Es 9,5 77,8 200 256 2,9 470 960/1020  

Príslušenstvo pre všetky rady a portály: DP, SM

separ

KAZETA R90/330 LD L/P
KAZETA R90/450 LD L/P

Príklady stavieb
Chopok KAZETA R 90 KAZETA R 90 KAZETA R 90
RAD PORTÁL
A/B
VÝKON
nom
Účin-
nosť
DN VÁHA
MAX
Spotreba
paliva
C F PRÍSLUŠENSTVO
VOP ZO SOČ SR PD KR OVLÁDANIE
DVIEROK
[mm] [kw] [ % ] [mm] [kg] [kg/h] [mm] [mm]             RP1 RP2
KAZETA R90/330 LD L/P
60 600/450,510 Es 6,0 77,6 180 170 2,0 470 960,1020
67 670/450,510 Es 6,5 77,7 180 190 2,1 470 960,1020
73 730/450,510 Es 6,5 77,7 180 200 2,1 470 960,1020
78 780/450,510 Es 7,0 77,8 200 220 2,2 470 960,1020
KAZETA R90/450 LD L/P
60 600/450,510 Es 6,0 77,6 180 170 2,0 470 960,1020
67 670/450,510 Es 6,5 77,7 180 190 2,1 470 960,1020
73 730/450,510 Es 6,5 77,7 180 200 2,1 470 960,1020
78 780/450,510 Es 7,0 77,8 200 220 2,2 470 960,1020

Príslušenstvo pre všetky rady a portály: DP

separ

KAZETA R90-S/330 LD L/P
KAZETA R90-S/450 LD L/P

Príklady stavieb
Chopok KAZETA R 90 S KAZETA R 90-S KAZETA R 90-S
RAD PORTÁL
A/B
VÝKON
nom
Účin-
nosť
DN VÁHA
MAX
Spotreba
paliva
C F PRÍSLUŠENSTVO
VOP ZO SOČ SR PD KR OVLÁDANIE
DVIEROK
[mm] [kw] [ % ] [mm] [kg] [kg/h] [mm] [mm]             RP1 RP2
KAZETA R90-S/330 LD L/P
60 600/450,510 Es 6,0 77,6 180 175 2,0 470 960,1020
67 670/450,510 Es 6,5 77,7 180 185 2,1 470 960,1020
73 730/450,510 Es 6,5 77,7 180 190 2,1 470 960,1020
KAZETA R90-S/450 LD L/P
60 600/450,510 Es 6,0 77,6 180 160 2,0 470 960,1020
67 670/450,510 Es 6,5 77,7 180 185 2,1 470 960,1020
73 730/450,510 Es 6,5 77,7 180 195 2,1 470 960,1020

Príslušenstvo pre všetky rady a portály: DP, SM

separ

KAZETA "O" LD

Príklady stavieb
KAZETA O KAZETA O
RAD PORTÁL
A/B
VÝKON
nom
Účin-
nosť
DN VÁHA
MAX
Spotreba
paliva
C F PRÍSLUŠENSTVO
VOP ZO SOČ SR PD KR OVLÁDANIE
DVIEROK
[mm] [kw] [ % ] [mm] [kg] [kg/h] [mm] [mm]             RP1 RP2
KAZETA "O" LD
60 600/450,510 Es 6,5 77,9 180 210 2,1 500 1065,1125
67 670/450,510 Es 7,0 77,4 180 230 2,2 500 1065,1125
73 730/450,510 Es 8,0 76,9 180 235 2,5 500 1065,1125
78 780/450,510 Es 9,0 76,4 200 250 2,9 500 1065,1125

Príslušenstvo pre všetky rady a portály: DP, SM

separ

KAZETA 2R90-S/330 LD2
KAZETA 2R90-S/450 LD2

Príklady stavieb
KAZETA 2R90-S KAZETA 2R90-S
RAD PORTÁL
A/B
VÝKON
nom
Účin-
nosť
DN VÁHA
MAX
Spotreba
paliva
C F, FF PRÍSLUŠENSTVO
VOP ZO SOČ SR SM DP KR RP1A
[mm] [kw] [ % ] [mm] [kg] [kg/h] [mm] [mm]                
KAZETA 2R90-S/330 LD2
67 670/450,510 Es 8,0 79,5 180 160 2,5 465 960,1020
73 730/450,510 Es 8,0 77,5 180 170 2,5 465 960,1020
78 780/450,510 Es 9,0 77,2 200 185 2,8 465 960,1020
KAZETA 2R90-S/450 LD2
60 600/450,510 Es 7,0 81,4 180 150 2,2 465 960,1020
67 670/450,510 Es 8,0 79,5 180 160 2,5 465 960,1020
73 730/450,510 Es 8,0 77,5 180 170 2,5 465 960,1020
78 780/450,510 Es 9,0 77,2 200 185 2,8 465 960,1020
separ

KAZETA P LD

Príklady stavieb
KAZETA P KAZETA P
RAD PORTÁL
A/B
VÝKON
nom
Účin-
nosť
DN VÁHA
MAX
Spotreba
paliva
C E F PRÍSLUŠENSTVO
VOP ZO SOČ SR PD KR OVLÁDANIE
DVIEROK
[mm] [kw] [ % ] [mm] [kg] [kg/h] [mm] [mm] [mm]             RP1 RP2
KAZETA P LD
67 670/510 Es 6,5 78,0 180 180 2,1 505 145 960
78 780/570 Es 7 75,9 200 205 2,2 535 175 1020

Príslušenstvo pre všetky rady a portály: DP

separ

KAZETA R550 LD

Príklady stavieb
KAZETA R550 KAZETA R550
RAD PORTÁL
A/B
VÝKON
nom
Účin-
nosť
DN VÁHA
MAX
Spotreba
paliva
C E F PRÍSLUŠENSTVO
VOP ZO SOČ SR PD KR OVLÁDANIE
DVIEROK
[mm] [kw] [ % ] [mm] [kg] [kg/h] [mm] [mm] [mm]             RP1 RP2
KAZETA R550 LD
67 670/510 Es 6,5 78,0 180 165 2,1 505 110 960
78 780/570 Es 7 75,9 200 200 2,2 535 155 1020

Príslušenstvo pre všetky rady a portály: DP

separ
Krbové vložky s rovným sklom - čelné, rohové, obojstranné, presklené z 3 strán
Chopok Chopok Chopok Chopok Chopok Chopok Chopok
Krbové vložky s prizmatickým sklom
- čelné
Ďumbier Ďumbier
Krbové vložky s oblým sklom
- čelné
Mýto Mýto
Krbové vložky Bystrá
- rovné dvierka
Bystrá Bystrá
KAZETA
/nízkoenergetický spotrebič/
Obojstranné združené Obojstranné združené Obojstranné združené Obojstranné združené Obojstranné združené Obojstranné združené Obojstranné združené
Chopok - Výsuvné dvierka
Chopok VD Chopok R90S VD Chopok R90S VD Chopok 2R90S VD
Bystrá - Výsuvné dvierka
Bystrá L VD Bystrá Bystrá
CHOPOK - Teplovodný výmenník
Chopok TV
ĎUMBIER - Teplovodný výmenník
MÝTO - Teplovodný výmenník
CHOPOK - Teplovodný výmenník
Chopok TV Bystrá
ĎUMBIER - Teplovodný výmenník
Ďumbier TV Ďumbier R TV
MÝTO - Teplovodný výmenník
Mýto R500 TV Mýto R900 TV
KAZETA - Výsuvné dvierka
/nízkoenergetický spotrebič/
Kazeta VD Kazeta R90S VD Kazeta O VD Kazeta 2R90S VD
EKO
EKO L, LD EKO R90-S/400, LD EKO O, LD EKO 2R90-S/400, LD
EKO - Výsuvné dvierka
EKO L, VD EKO R90-S/450, VD EKO O, VD EKO 2R90-S/450, VD