Automatická regulácia horenia

VÝHODY REGULÁCIE

Znižuje spotrebu paliva
Vďaka vyrovnanému priebehu horenia dochádza k predĺženiu horeniu paliva. Týmto sa dosiahne menšia frekvencia prikladania paliva.


Znižuje maximálnu dosiahnutú teplotu pri procese horenia
Týmto sa zabráni prehriatiu vykurovacieho systému a vykurovaného priestoru.


Zvyšuje efektívnosť ohniska a celého vykurovacieho systému
Pôsobením automatickej regulácie sa obmedzí únik energie do exteriéru a takto sa lepšie využije vyprodukovaná energia pre ohrev vykurovaných priestorov.


Predlžuje proces horenia
Znížením dosiahnutej maximálnej teploty nedochádza k rýchlej spotrebe paliva a takto sa celý priebeh horenia predĺži.


Zlepšuje hygienu prostredia
Obmedzením maximálnej teploty a zvýšením teploty pri horení sa priebeh horenia priblíži k ideálnej krivke horenia.


Zvyšuje bezpečnosť kúrenia
Znížením dosiahnutej maximálnej teploty horenia sa zabezpečí menšie opotrebenie materiálov, najmä dymovodov a komínového systému.


Zlepšuje tepelnú pohodu prostredia
Vplyvom zníženia maximálnej teploty a vyrovnanému priebehu kúrenia je teplota v miestnosti stabilnejšia a príjemnejšia. Taktiež dochádza v oveľa menšej miere k efektu "studených nôh". Tento efekt je spôsobený veľkým rozdielom teplôt medzi podlahou a stropom.


Regulácia horenia
Krbové vložky s rovným sklom - čelné, rohové, obojstranné, presklené z 3 strán
Chopok Chopok Chopok Chopok Chopok Chopok Chopok
Krbové vložky s prizmatickým sklom
- čelné
Ďumbier Ďumbier
Krbové vložky s oblým sklom
- čelné
Mýto Mýto
Krbové vložky Bystrá
- rovné dvierka
Bystrá Bystrá
KAZETA
/nízkoenergetický spotrebič/
Obojstranné združené Obojstranné združené Obojstranné združené Obojstranné združené Obojstranné združené Obojstranné združené
Chopok - Výsuvné dvierka
Chopok VD Chopok R90S VD Chopok R90S VD Chopok 2R90S VD
Bystrá - Výsuvné dvierka
Chopok VD Bystrá
CHOPOK - Teplovodný výmenník
Chopok TV Chopok R TV
ĎUMBIER - Teplovodný výmenník
Ďumbier TV Ďumbier R TV
MÝTO - Teplovodný výmenník
Mýto R500 TV Mýto R900 TV
CHOPOK - Teplovodný výmenník
Chopok TV Bystrá
ĎUMBIER - Teplovodný výmenník
Ďumbier TV Ďumbier R TV
MÝTO - Teplovodný výmenník
Mýto R500 TV Mýto R900 TV
KAZETA - Výsuvné dvierka
/nízkoenergetický spotrebič/
Chopok VD Chopok R90S VD Chopok R90S VD
EKO
EKO L, LD EKO R90-S/330, LD